วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นาย ปรีดี  โสภาสาย  

คบ.2  สังคมศึกษา

รหัสนักศึกษา  534110095  

คณะ  มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง


คติประจำใจ

กินง่าย  อยู่ง่าย  สยายๆ  ตามใจตัวเองไปเลย...(T____x)

สถานะ   โสด...บางเวลา

สีที่ชอบ  แดง+ฟ้า

สิ่งที่ชอบ..คือ..เวลาว่างครัฟ

กีฬาที่ชอบ  เซปักตะกร้อ

สิ่งที่ไม่ชอบ อยู่ กะไอ้สิ่งเดิมๆ...จบ